B2B

Уважаеми бизнес партньори,

HS Plus d.o.o. е дружество, занимаващо се с електронна търговия и разполагащо с добре развита бизнес мрежа в цяла Европа. Поради тази причина ние сме подходящият избор за партньор за търговия на едро.

Отличаваме се с разнообразната си програма за продажби, прозрачните си операции, развитата си логистична мрежа за бърза доставка на стоки, както и професионална поддръжка и консултации по продажбите.

Възможноезакупуванетосамонацялакутияпродукти,наминималнастойностот5.000 евро (+ ДДС).

Можете да ни опишете потребностите си на данните за контакт по-долу:

Имейл: [email protected]